3. Werkwijze

Een goede journalist begint met het opzoeken van achtergrond informatie voordat hij een artikel of verhaal over een onderwerp schrijft.

Omdat je misschien niet zo goed weet hoe je een en ander moet aanpakken, helpen we je al een beetje op weg. Je gaat in ieder geval de volgende basisinformatie opzoeken:
 1. Zoek drie gebieden op de aarde waar je tropische regenwoud kunt vinden.
 2. Kun je uitleggen waar je deze op aarde vooral kunt vinden?
  Kijk of je dat o.a. kunt uitleggen met het gebruik van breedtecirkels en/of je het op een aardbol kunt aanwijzen of tekenen.
 3. Welke weersomstandigheden tref je meestal aan in een tropische regenwoud?
  Vertel iets over temperatuur, neerslag. Zijn er verschillen met Nederland? Zo ja, welke
 4. Zoek uit of je nog iets speciaals over de wind kunt vertellen in een tropisch regenwoud.
 5. In welk klimaat (of klimaten) vind je tropische regenwouden?
 6. Zoek uit of er in tropische regenwouden ook gewoond wordt. Zo ja, door wie?
 7. Noem minstens drie verschillende vogelsoorten uit een tropische regenwoud en drie verschillende soorten zoogdieren.
 8. Onderzoek of je minstens vier verschillende boomsoorten kunt vinden die je in een tropisch regenwoude kunt tegen komen.
 9. Waarom zijn bomen en planten zo belangrijk voor mensen?
 10. Waarom is het regenwoud zo belangrijk voor jou en mij? Geef hiervan 3 voorbeelden.
  Hoe komt het dat tropische regenwouden ook wel eens "de longen van de aarde" worden genoemd.
 11. Kun je vijf producten opnoemen die uit het tropisch regenwoud komen?
 12. Kijk of je informatie kunt vinden over de toekomst van het tropisch regenwoud. Ziet dat er gunstig of minder gunstig uit? Moeten er maatregelen worden genomen?
 13. Zoek voorbeelden hoe wij in West-Europa bij kunnen dragen aan het behouden van tropische regenwouden.
Het artikel schrijven
Als je klaar bent met het verzamelen van de informatie, wordt het tijd om aan je artikel voor het maandblad te beginnen.
Het gemakkelijkste is om met een tekstverwerker te werken die je zelf het beste kent. Natuurlijk kun je ook gewoon pen en papier gebruiken. Veel journalisten vertrouwen daar nog heel veel op.
Sommigen kunnen heel gemakkelijk een artikel schrijven. Voor anderen is dat soms wat moeilijker. Daarom hier een paar aanwijzingen hoe je het aan kunt pakken.

Verdeel je artikel in drie stukken:
  1. Inleiding
  2. Middenstuk
  3. Slot
 • Inleiding
  Als je een tekst begint te schrijven dan begin je met een inleiding. Een inleiding bestaat uit een of twee alinea's. De inleiding heeft meestal twee functies:
  • de aandacht van de lezer trekken, de lezer moet de hele tekst gaan lezen
  • je wilt dat de lezer weet waar de tekst over gaat, het onderwerp moet bekend worden
Maak voor dit artikel een inleiding van niet meer dan 10 regels.
 • Middenstuk
  Het middenstuk is het belangrijkste gedeelte van de tekst. Door de antwoorden op de bovenstaande vragen te ordenen, wordt het makkelijker om het middenstuk te schrijven. Je maakt bijvoorbeeld voor elke vraag een alinea. Je kunt dan in elke alinea een deelvraag beantwoorden. Je moet dan niet zo maar de antwoorden opschrijven, maar daar een kleine kort "verhaaltje" van maken dat precies in zo'n alinea past. Gebruik eventueel tussenkopjes boven elke alinea.
  We spreken af dat je middenstuk tussen 20 en 30 regels lang is.

 • Slot
  Het slot is het laatste gedeelte van de tekst. In het slot moet in ieder geval de hoofdgedachte terug komen. Je moet niet in het slot iets nieuws gaan vertellen. Het is de bedoeling dat je in het slot de tekst afrondt.
  Zet geen "EINDE" onder aan je tekst.
  Je slot is een niet langer dan 10 regels.
Titel
Als laatste bedenk je een titel voor je artikel. Dat zet je bovenaan de tekst.