Leerkracht

Deze twee uur durende WebQuest is bestemd voor leerlingen van groep 8. De leerlingen zullen door middel van een gestuurde zoektocht op het Internet de antwoorden op de in de Webquest gestelde vragen opzoeken, om vervolgens met behulp van deze opgedane kennis een artikel te schrijven.

Leerdoelen die de leerlingen moeten behalen, gericht op kennis:
 • Waar het regenwoud ligt
 • Welke mensen er in het regenwoud leven
 • Wat het klimaat in het regenwoud is
 • Welke diersoorten er leven
 • Welke boomsoorten het meeste voorkomen
 • Welke producten er uit het regenwoud gehaald worden
 • Waarom bomen en dus ook het regenwoud zo belangrijk zijn
 • Wat er aan gedaan wordt om het regenwoud te behouden
 • Wat je zelf kunt doen om het regenwoud te beschermen
 • Hoe de toekomst van het regenwoud eruitziet
Leerdoelen die de leerlingen moeten behalen, gericht op vaardigheden:
 • Informatie over een bepaald onderwerp opzoeken op internetpagina's
 • Een opdracht gestructureerd aanpakken en met behulp van de computer en het internet maken
 • Een artikel (met een goede opbouw) schrijven
Tips voor implementatie:

Het wordt aanbevolen om de leerlingen zelfstandig en individueel met de WebQuest te laten werken. Wanneer ze moeite hebben met bepaalde zaken kunnen ze zich tot elkaar wenden.
Om concentratieverlies bij de leerlingen te voorkomen wordt het aangeraden om de WebQuest door te werken in tweemaal een uur. Eén uur voor de vragen en één uur voor het artikel.

Makers
Deze WebQuest is gemaakt door: Yke Vreeswijk, Yvonne van Esch, Mieke Hagemans & Emiel van Lieburg in samenwerking met o.b.s. De Oosterik te Oldenzaal.