5. Beoordeling

Wanneer je klaar bent met de vragen en het artikel kun je in het schema hieronder opzoeken hoe goed je alle onderdelen gemaakt hebt.

  Goed Voldoende Onvoldoende
Aantal vragen gemaakt
Max. 15 punten
Je hebt tussen de 10 en 13 vragen gemaakt.
15 punten
Je hebt tussen de 5 en 9 vragen gemaakt.
10 punten
Je hebt tussen de 1 en 4 vragen gemaakt.
5 punten
Zelfstandigheid
Max. 20 punten
Je kon heel goed zelf de antwoorden op de vragen vinden en zonder hulp van anderen een goed artikel schrijven.
20 punten
Je kon over het algemeen wel aardig aan de vragen en het artikel werken, maar af en toe had je de hulp nodig van je leraar.
10 punten
Je hebt veel problemen gehad met het maken van de vragen en het artikel en had erg vaak de hulp van je leraar nodig.
5 punten
Zoeken van informatie
Max. 25 punten
Je hebt verschillende informatiebronnen geraadpleegd en hebt gebruik gemaakt van de door ons gegeven bronnen bij de vragen.
25 punten
Je hebt één informatiebron geraadpleegd. Niet alles van die informatie die je nodig had was daarom te vinden.
15 punten
Je hebt geen van de bronnen die gegeven was geraadpleegd, maar bent zelf op de antwoorden uit gegaan.
5 punten
Inhoud van het artikel
Max. 25 punten
Je artikel bevatte de voorgeschreven onderdelen die in de juiste volgorde aan bod kwamen (inleiding, middenstuk, slot en een relevante titel). Elk onderdeel werd ruim voldoende belicht.
25 punten
Je artikel bevatte de voorgeschreven onderdelen. De volgorde klopte niet overal en de fases sloten niet goed bij elkaar aan. De informatie in sommige onderdelen was te beperkt.
15 punten
Je artikel bevatte niet alle voorgeschreven onderdelen. Je sprong van de hak op de tak en de informatie klopte vaak niet.
10 punten
Stellen en spellen
Max. 15 punten Informatie
Je hebt geen spelfouten gemaakt en de zinnen en alinea's kloppen. Punten, komma's, hoofdletters, het klopte allemaal.
15 punten
Je hebt sommige woorden verkeerd gespeld of verkeerd gebruikt. Ook kloppen hier en daar de zinnen niet.
10 punten
Je hebt veel spelfouten gemaakt en de zinnen lopen slecht. Je hebt een te moeilijke taal gebruikt.
5 punten

Als je de punten die je voor elk onderdeel gescoord hebt optelt, kun je hieronder opzoeken hoe goed je het gedaan hebt.

Minder dan 35 punten Alle begin is moeilijk. De resultaten zijn matig, probeer bij een volgende Web-Quest beter je best te doen.
Van 36 t/m 60 Je hebt redelijk je best gedaan, maar denk er om dat je er niet te gemakkelijk over gaat denken. Blijf je best doen om een echte goede reporter te worden.
Van 61 t/m 80 Je hebt goed werk geleverd en er hard voor gewerkt. Als reporter kan jij het in je leven nog ver gaan schoppen.
Van 81 t/m 100 Je hebt uitstekend werk geleverd. Je mag heel trots zijn op jezelf, het behalen van zulke resultaten zullen niet veel mensen je na doen! Het Wereld Natuur Fonds wil jou waarschijnlijk nooit meer kwijt.